Kompetencje miękkie
70
Kompetencje twade
70
Interakcje
70
Humor
70

Opis

Gra - Assesment Center

Celem gry jest zdiagnozowanie poziomu rozwoju własnych kompetencji przez uczestników.

Pomiar dokonuje się na podstawie zdobytych punktów i zaliczonych poziomów - 5 poziomów to 5 kategorii / rodzajów kompetencji. 

Każdy poziom to 3 wyzwania, pozwalające na zweryfikowanie jednej kompetencji głównej i 2 dodatkowych. 

Gra prowadzona jest w oparciu o specjalnie opracowany scenariusz, pozwalający na ujawnienie i zidentyfikowanie przez uczestników 5 kompetencji kluczowych z punktu widzenia Klienta (Firmy). 

Wszystko rozgrywane jest w atmosferze dobrej zabawy. 

Rywalizacja kończy się zwycięstwem wszystkich graczy.

Każdy uczestnik otrzymuje konstruktywny dla siebie feedback.

Mechanizmy

  • storytelling - umożliwiający ujawnienie się kluczowych kompetencji
  • zadania
  • punkty
  • poziomy
  • odznaki kompetencyjne
  • feedback

Fabuła

Fabuła gry każdorazowo dopasowywana jest do oczekiwań Klienta, tak aby umożliwić podczas gry ujawnienie się kluczowych kompetencji, a także zmierzenie poziomu ich natężenia. 

Raport

Po zakończeniu gry uczestnicy otrzymują raport na temat ujawnionych kompetencji, zawierający także wskazówki dalszego rozwoju. 

Program zajęć

Gra prowadzona jest jako element warsztatu szkoleniowego.

Struktura warsztatu

  1. wprowadzenie, przekazanie instrukcji - 1h
  2. gra - 6h (w tym 2 przerwy)
  3. podsumowanie, feedback - 1h

Łączny czas spotkania - 8h (w tym przerwy)

Liczba uczestników

Optymalna liczba uczestników 1 sesji to 6-12 osób.

Zapytaj o grę >>

Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills