Wykład
50
Ćwiczenia
70
Gry i symulacje
60
Konsultacje
50

Opis

Stress Out - Jeszcze więcej pewności siebie

Celem szkolenia jest wzmocnienie poczucia pewności siebie i zwiększenie skuteczności pracy własnej i całego zespołu. 

Szkolenie skupione jest na ćwiczeniu umiejętności radzenia sobie w różnego typu sytuacjach stresowych, z którymi menedżerowie spotykają się w swojej codziennej pracy.

Efekty szkolenia

 • umiejętność rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych i pracowników
 • umiejetność przewidywania emocjonalnych konsekwencji zdarzeń 
 • umiejetność zarządzania emocjami własnymi oraz podległych pracowników w różnych sytuacjach stresowych
 • poznanie technik zwiększających pewność siebie 
 • umiejetność skutecznego komunikowania się w sytuacji stresu  napięcia
 • poznanie technik rozładowywania napięcia 

Metody prowadzenia zajęć

 • prezentacja i elementy wykładowe 
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe 
 • moderowane dyskusje i burze mózgów
 • psychodrama i drama
 • socjometrie, metoda aktywne moreno
 • techniki teatru improwizacji
 • symulacje – gra symulacyjna w oparciu o case studies z życia wzięte
 • praca z kamerą (opcjonalnie)
 • przestrzeń, ciało, głos
 • konstruktywny feedback

Czas trwania

Czas trwania szkolenia dopasowany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta. Standardowe szkolenie trwa 2 dni (ok. 14 godzin zegarowych, w tym przerwy). 

Materiały szkoleniowe

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptów, zawierających treści przepracowywane podczas warsztatów. Dodatkowo, po szkoleniu, uczestnicy otrzymają kod dostępu do "Bazy Wiedzy Competitive Skills" w zakresie tematyki szkolenia.

Przypadku pracy z kamerą na szkoleniu, uczestnicy dodatkowo otrzymują nagrania swoich ćwiczeń. 

Certyfikaty

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w warsztatach. 

Konsultacje po szkoleniu

Po zakończeniu warsztatów, przez okres 6 miesięcy, uczestnicy będą mogli zasięgać konsultacji z trenerem i/ lub innymi ekspertami Competitive Skills w zakresie problematyki szkolenia. Dane kontaktowe będą w materiałach, które uczestnicy otrzymają na szkoleniu. 

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia dokonamy jego ewaluacji z wykorzystaniem narzędzi Competitive Skills lub Klienta. 

Raport po szkoleniu

Opracujemy i przekażemy Państwu raport z realizacji całego projektu, zawierający także wyniki ewaluacji szkolenia. 

Program zajęć

Program szkolenia każdorazowo dopasowywany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Zapytaj o program zajęć >>

szkolenia@competitiveskills.pl

Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills